Štepanje se vrši na najsavremenijim kompjuterizovanim mašinama za štepanje sa neograničenim mogućnostima dizajna (šara) štepanja sa kompletno našim tekstilom (platno, koflin), ili sa platnom kupca.

 

 

 

Item O-25

  Item O-4
     
     
     
Created by G.N.